Afwachten

Er zijn verschillende redenen mogelijk om niet direct te behandelen indien de diagnose van gelokaliseerde prostaatkanker gesteld wordt.

Meestal zijn verschillende factoren samen aanwezig die toelaten niet direct een behandeling in te stellen.

Hoge leeftijd: een mens leeft nu eenmaal niet voor altijd. Prostaatkanker kan bovendien traag groeien in bepaalde gevallen. Indien je een traag groeiende prostaattumor heb en je bent op hoge leeftijd is de kans reëel dat je niet dood gaat van prostaatkanker maar van een andere ziekte.

Over hoe je dood kan gaan nadenken is eigenlijk niet zo leuk. Omdat een behandeling van prostaatkanker meestal ook ongewenste neveneffecten meebrengt die de levenskwaliteit sterk kan beïnvloeden zal de uroloog, indien hij van mening is dat een afwachtende houding kan, dit toch voorstellen.

Lage gleasonscore: de gleasonscore is een getal dat aangeeft hoe snel een tumor van de prostaat groeit. Indien de gleasonscore vijf is of lager wil dat zeggen dat je een traag groeiende tumor hebt. Ook een gleasonscore van zes wil zeggen dat de prostaatkanker eerder traag groeit. Is de gleasonscore zeven of hoger dan heb je een snel groeiende tumor.

Als je bijvoorbeeld een prostaatkanker hebt met een gleasonscore van 2-4 heb je een kans van haar ongeveer 5% dat je sterft van prostaatkanker na 15 jaar. Is de gleasonscore vijf stijgt deze kans naar 10-11%. Met een gleasonscore van zes is deze kans veel groter: 18-30% sterfte na 15 jaar.

Is de gleasonscore zeven dan heb je een kans tussen 42 en 70% en is de gleasonscore acht of meer dan tonen de statistieken kans op sterven tussen 60 en 87% na 15 jaar.

Er zijn maar enkele biopsies met prostaatkanker. Om prostaatkanker vast te stellen wordt een reeks prostaatbiopsies afgenomen. Als er van tien biopsies maar in één ervan prostaatkankercellen aangetroffen worden heb je wellicht een veel kleinere tumor dan dat er bijvoorbeeld in zeven van de tien biopsies kwaadaardige cellen gevonden worden.

Als je in het begin ervoor kiest om niet behandeld te worden omwille van de gunstige voorspellende factoren wil dit niet zeggen dat in de loop van de opvolging er geen behandeling ingesteld zal worden. Indien het PSAgehalte bijvoorbeeld plots sterk omhoog begint te gaan en er aanwijzingen zijn dat de prostaatkanker toch snel groeit of uitbreidt, kan toch ingegrepen worden. Men noemt deze aanpak ‘active surveillance’. Dit veronderstelt regelmatige controles bij huisarts en uroloog.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *