Prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende tumor bij mannen. Als je alle tumoren bij mannen zou optellen is 15% ervan prostaatkanker. Je hebt dus een grote kans in je leven dat je met prostaatkanker in contact komt.

Er zijn verschillende oorzaken van prostaatkanker.

Preventieve maatregelen kunnen prostaatkanker voorkomen.

Prostaatkanker kan vrij eenvoudig worden opgespoord. Hiervoor wordt onder andere de PSA-test gebruikt. Voor deze bloedtest kan je terecht bij huisarts of uroloog. Er is veel discussie over deze opsporingstest. De terugbetaling van PSA is in België beperkt.

Als er aanwijzingen zijn voor prostaatkanker wordt een prostaatbiopsie genomen om de diagnose stellen.

Als de prostaatbiopsie prostaatkanker aantoont, zal de uroloog verder onderzoek doen naar uitzaaiingen. Als er geen uitzaaiingen zijn van prostaatkanker spreekt men van een gelokaliseerde tumor. Dit zijn meestal kleine tumoren die goed behandelbaar zijn. Soms is de prostaatkanker lokaal al vergevorderd. Als er uitzaaiingen zijn spreekt men van metastasen. Dit zal de keuze van behandeling beïnvloeden.

Bij gelokaliseerde prostaatkanker heb je verschillende mogelijkheden om te behandelen.

De radicale prostatectomie blijft de gouden standaard. Met brachytherapie worden vergelijkbare resultaten behaald. Ook de uitwendige bestraling wordt steeds beter.

Als prostaatkanker uitgezaaid is, ligt de nadruk van behandeling op hormonale therapie. Als hormonale therapie niet meer helpt, zijn er nieuwe behandelingen mogelijk. Soms krijgen patiënten de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan klinische studies.

De uroloog is de specialist die prostaatkanker behandelt. De uroloog zal vaak beroep doen op collega’s: de huisarts, de oncoloog en de radiotherapeut. Zo vormen ze een multidisciplinair oncologisch comite of MOC.